Prof. Dr. Nikolay V. Vitanov

Sofia University St Kliment Ohridski
5 James Bourchier Blvd
1164 Sofia, Bulgaria
Email: vitanov AT phys.uni-sofia DOT bg
http://quantum-bg.org/group/nvitanov